Trianon könyv

Találatok száma: 21 db / 1 oldalon
termék kép nagyítás

A trianoni békekötés térkép Magyar História Stiefel

A trianoni békekötés utáni Magyarország. A trianoni békekötés következményei Magyarországon (hajtogatott térkép) Magyar História A trianoni békekötés utáni Magyarország. A trianoni békekötés következményei Magyarországon (hajtogatott térkép) Magyar História » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Az ötödik lovas - Trianon trilógia II.

Bitó László Az ötödik lovas Trianon trilógia II. antik (Aura Kiadó), 1996 304 o., puha kötés, jó állapotú ajándékozási bejegyzéssel 960.- Bitó László Az ötödik lovas Trianon trilógia II. antik (Aura Kiadó), 1996 304 o., puha kötés, jó állapotú ajándékozási bejegyzéssel 960.- » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Trianon gyermekei 2.

Köntös-Szabó Zoltán Trianon gyermekei 2. Tövissel kerített éden antik (Magvető Könyvkiadó), 1994 420 o., puha kötés, jó állapotú 1100.- Köntös-Szabó Zoltán Trianon gyermekei 2. Tövissel kerített éden antik (Magvető Könyvkiadó), 1994 420 o., puha kötés, jó állapotú 1100.- » Termék lap
 
termék kép nagyítás

A magyarokhoz (díszkiadás) Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig

szerk: Medvigy Endre A magyarokhoz (díszkiadás) Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig Kiskapu Kft. , 2003 584 o., műbőr kötés 3980.- A középkor irodalmától a reneszánszon, barokkon, felvilágosodáson és romantikán át a realizmusig és a modernségig jó-néhány irodalmi korszak szemelvényeit foglalja magába ez a szerkezeti egység. A második ciklus a trianoni széttagoltságnak és a szétszóródásnak megfelelően építkezik, de Illyés Gyula gondolatát kölcsönözve szerk: Medvigy Endre A magyarokhoz (díszkiadás) Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig Kiskapu Kft. , 2003 584 o., műbőr kötés 3980.- A középkor irodalmától a » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Trianon és a kisebbségvédelem

Galántai József Trianon és a kisebbségvédelem A kisebbségvédelem nemzetközi jogrendjének kialakítása 1919-1920 térkép melléklettel antik (Maecenas Könyvkiadó), 1989 229 o., puha kötés, szép állapotú 800.- 1920. június 4-én aláírták a trianoni békét. A hírhedt békeszerződés 29. §-a határmegállapító bizottságokra bízta az összezsugorított Magyarország új térképének megrajzolását. A történeti Magyarország megszűnt, az új határok a magyarajkú lakosság millióit tépték el hazájuktól. A győztes Galántai József Trianon és a kisebbségvédelem A kisebbségvédelem nemzetközi jogrendjének kialakítása 1919-1920 térkép melléklettel antik (Maecenas Könyvkiadó), 1989 229 o., puha kötés, szép állapotú » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Dr. Palotás Zoltán - A trianoni határok

Dr. Palotás Zoltán A trianoni határok antik (Interedition, Budapest), 1990 96 o., puha kötés, jó állapotú Dr. Palotás Zoltán A trianoni határok antik (Interedition, Budapest), 1990 96 o., puha kötés, jó állapotú » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború

,,Ne bánjanak úgy e néppel, mint egy nyájjal. Most, mikor el kell dönteni azt, hogy a jog és a szabadság hangzatos jelszavait őszintén értelmezik-e, ezekre a szent elvekre hivatkozva kérem a NÉPSZAVAZÁS elrendelését. Elfogadjuk ennek eredményét, bármilyen legyen is az. Ha ellenfeleink visszautasítják a népakaraton nyugvó igazságos döntést, megidézem őket az emberiség lelkiismeretének ítélőszéke elé." (Gróf Apponyi Albert szavai a Trianoni Tárgyalásokon) ,,Ne bánjanak úgy e néppel, mint egy nyájjal. Most, mikor el kell dönteni azt, hogy a jog és a szabadság hangzatos jelszavait őszintén értelmezik-e, ezekre a szent elvekre hivatkozva kérem a » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Drábik János - Százéves Trianon

A trianoni békediktátum bizonyíthatóan hamis tényeken és adatokon alapul. Ezt a szerződést a győztes antanthatalmak a kisantant-szövetségeseikkel kötötték a magyarokról, de nem a magyarokkal. A versailles-i Trianon-palotában a magyar küldöttséggel nem tárgyaltak, csak közölték velük a korábban már - nélkülük - meghozott döntéseket. A győztesek a trianoni békeparancsban csak a magyar nemzettel szemben tagadták meg az érvényes nemzetközi jogelvek alkalmazását. Egyedül a magyar néppel és államával A trianoni békediktátum bizonyíthatóan hamis tényeken és adatokon alapul. Ezt a szerződést a győztes antanthatalmak a kisantant-szövetségeseikkel kötötték a magyarokról, de nem a magyarokkal. A » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Franka Tibor - Gazdasági Trianon

Az állam válogatás nélkül szabadul és szabadult meg mindentől, ami mozdítható. A messziről jött vevő előtt ajtó ablak nyitva. A magyar a saját hasznára, de az ország kérésre keresi a külföld kegyeit. A privatizáció így vált a korrupció, a csalás és a lopás bölcsőjévé. A tömegek kárvallottak és kisemmizettek, csakúgy mint 1945 után, mikor a nép nevében fosztották meg jogos tulajdonától. 1989 óta dolgos és becsületes magyar népet másodszor fosztják Az állam válogatás nélkül szabadul és szabadult meg mindentől, ami mozdítható. A messziről jött vevő előtt ajtó ablak nyitva. A magyar a saját hasznára, de az ország kérésre keresi a külföld kegyeit. » Termék lap
 
termék kép nagyítás

P. Gábor Mózes - Magyar misztérium - Önismeret, önkritika, önérzet Trianon után

A magyarság létkérdéseivel Trianon után sokan foglalkoztak, de megnyugtatóan senki sem tárta föl nemzeti gondjaink igazi eredetét és országvesztésünk traumáját. Máig sem sikerült ezt a történészeknek megtenniük, mert nemzetünk sorsszerű tragédiája magasabb szempontot kíván. Erkölcsi, kulturális, vallási megközelítésem misztériumnak tartja történelmi hányattatásunkat, ezért radikálisan mélyebb, spirituális szempontból szeretném megérteni és megismerni a velünk történteket. Történelmi A magyarság létkérdéseivel Trianon után sokan foglalkoztak, de megnyugtatóan senki sem tárta föl nemzeti gondjaink igazi eredetét és országvesztésünk traumáját. Máig sem sikerült ezt a történészeknek » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Sárosi István - Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt

Az orvos-író szerző zseniálisan megszerkesztett könyvdrámájában a Nemzetközi Törvényszék szakértő jogászai megidézik és vallomásra bírják a béketárgyalás kulcsszereplőit, többek között a brit, a francia és az olasz miniszterelnököt, az Egyesült Államok elnökét, valamint Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia vezető politikusait, de heves viták közepette részletesen elemzik Magyarország évszázadokra visszatekintő történelmi felelősségét is a tragikus végkifejlet Az orvos-író szerző zseniálisan megszerkesztett könyvdrámájában a Nemzetközi Törvényszék szakértő jogászai megidézik és vallomásra bírják a béketárgyalás kulcsszereplőit, többek között a brit, a » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Raffay Ernő - Szabadkőművesek Trianon előtt

Ha egy ország lakosságát belülről végzetesen meg tudják osztani; ha egy ország politikai vezetői kibékíthetetlenül szembekerülnek egymással; ha egy nemzet értelmisége még a legfontosabb nemzetstratégiai ügyekben is gyűlölködő csoportokra bomlik; ha egy nemzet hagyja, hogy bevándorolt elemek kisajátítsák nemcsak a nemzeti vagyont, a termelést és kereskedést, hanem a felsőoktatást, a sajtót, a művelődést és a művészeteket is, akkor annak a népnek az évtizedei meg vannak számlálva. Ha egy ország lakosságát belülről végzetesen meg tudják osztani; ha egy ország politikai vezetői kibékíthetetlenül szembekerülnek egymással; ha egy nemzet értelmisége még a legfontosabb » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Száraz Miklós György - Fájó Trianon

A könyv szövegei Trianonról szólnak, a revízióról, a veszteségről és a felelősségről, az igazságtalanságról és az öngyilkos ostobaságról: Ady, Babits, Füst Milán, Illyés, József Attila, Juhász Gyula, Karinthy, Kosztolányi, Márai, Németh László, Szerb Antal vagy Weöres Sándor kétségbeesett, hitetlenkedő sorai és dühös, vádló, önmarcangoló mondatai. A könyv szövegei Trianonról szólnak, a revízióról, a veszteségről és a felelősségről, az igazságtalanságról és az öngyilkos ostobaságról: Ady, Babits, Füst Milán, Illyés, József Attila, Juhász Gyula, » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Váradi Péter Pál, Lőwey Lilla - Erdély - Székelyföld - Száz év Trianon árnyékában

1920. június 4-én Budapesten megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, a borongós hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. A fájdalom az elcsatolt területek lakosságát ezerszeresen sújtotta, így Erdélyben és a Székelyföldön is bénító némaság honolt. Ezzel a fotóalbummal Erdély és a Székelyföld elmúlt száz évének gondjaira, a békediktátum okozta sebekre tekintünk vissza. Az emlékezés az árnyakat mutatja be, azokat az árnyakat, amelyek befedik, 1920. június 4-én Budapesten megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, a borongós hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. A fájdalom az elcsatolt » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Lángi A. Mária - Trianon

Pár évtizedet éltem a napsugaras Kaliforniában, mint újságíró és Trianon kutató. Ez a kis könyv pár éves kutató munkám eredménye. A Stanfordi Egyetem könyvtárában és a hozzá tartozó Hoover Institute levéltárában és más levéltárakban kutattam. - Összegyűjtöttem a külföldi történészek, politikusok és közéleti személyiségek véleményét, akik az 1920. június 4-én létrehozott, igazságtalan trianoni békeparancsot elítélték és megbírálták. Az elszakított Csallóköz a Szülőföldem, ahol már gyermekként Pár évtizedet éltem a napsugaras Kaliforniában, mint újságíró és Trianon kutató. Ez a kis könyv pár éves kutató munkám eredménye. A Stanfordi Egyetem könyvtárában és a hozzá tartozó Hoover Institute » Termék lap
 
termék kép nagyítás

Szakály Sándor - Trianon, honvédség, háború, sport

Több mint ötesztendős kutatómunka eredményeit mutatják be Szakály Sándor írásai. Magyarország egyik legismertebb történésze kiemelkedő szakmai alapossággal járja körül a témául választott eseményeket, személyeket; amelyeket, illetve akiket górcső alá véve tisztábban láthatóvá válik a nagy kép, Magyarország XX. századi vérzivataros históriája is. Több mint ötesztendős kutatómunka eredményeit mutatják be Szakály Sándor írásai. Magyarország egyik legismertebb történésze kiemelkedő szakmai alapossággal járja körül a témául választott eseményeket, » Termék lap
 

Találatok száma: 21 db / 1 oldalon

Az olcsó.hu trianon könyv árlistájában megjelenő termékek a forgalmazó boltokban vásárolhatók meg, az olcsó.hu nem árusítja azokat. A forgalmazó az adott termék árára kattintva érhető el. A megjelenített árak, információk és képek tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért az olcso.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy trianon könyv vásárlása előtt a forgalmazó webáruházban tájékozódjon részletesen a termék áráról, a vásárlás feltételeiről, a termék szállításáról és garanciájáról.